Loslaten geliefde, ex, partner

Een geliefde, ex, partner loslaten is een bijna onmogelijke opgave. Ondanks dat het verstand aangeeft dat de ander er niet meer is, blijft je gevoel voor deze persoon, je aan de ander herinneren. Zolang gevoel en verstand niet op één lijn zitten, is loslaten zwaar. Er is een groot verlangen om alles weer bij 'het oude' te willen hebben, ondanks dat je zelf al weet dat dit niet gaat. De ander blijft, ondanks dat hij er niet meer is, een grote rol in je leven spelen. Vaak een Te grote rol, waardoor je jezelf compleet kwijt kunt raken, met alle gevolgen van dien. Diep in jou is een pijn, een leegte, een grote wond die nog niet is geheeld. Door het niet los te laten, krijgt de wond niet de gelegenheid te helen. Het is dus zaak de ander echt los te gaan laten, anders heelt de wond diep in jou niet. Hiermee doe je jezelf te kort.

 

De eerste stap om los te laten van je geliefde, je ex, je partner is, accepteren. Accepteren dat die ander er niet meer is. Je bewust hiervan worden. Accepteren van de situatie zoals die is. Dan je je bewust worden dat met al de gedachten die je over die ander, de situatie, het verlies hebt, de ander niet terug zult krijgen en dat het nutteloos is hier constant in gedachten mee bezig te zijn. Als het goed is, zit de ander in je hart en niet in je hoofd. Ook bij verlies door echtscheiding, einde van een relatie, kom je in een rouwproces terecht. Rouwproces

Door het toepassen van de LoZ methode kun je je geliefde, ex, partner gaan loslaten en jezelf bevrijden van al die gedachten die je bezighouden.

Loslaten 

Loslaten is niet ophouden met liefhebben

Het is herkennen dat ik het niet voor een ander kan doen.

 

Loslaten is niet mezelf afstuiten

Het is realiseren dat ik een ander niet kan beheersen.

 

Loslaten is niet iets mogelijk maken

Maar toestaan dat de dingen gaan zoals ze gaan.

 

Loslaten is niet vechten tegen machteloosheid

Maar accepteren dat de uitkomst zich niet laat dwingen.

 

Loslaten is niet uit handen nemen, maar ondersteunen.

 

Loslaten is niet de ander willen veranderen of verwijten maken

Maar het beste er van maken voor mezelf.

 

Loslaten is niet oordelen

Maar toestaan dat de ander ook gewoon een mens is.

 

Loslaten is niet beschermen

Maar toestaan dat de ander zijn eigen weg gaat.

 

Loslaten is inzien dat de ander zich niet laat controleren

Maar dat ik alleen kan streven naar degene die ik droom te zijn.

 

Loslaten is minder bang zijn en meer liefhebben.

 

Loslaten is houden van jezelf en jezelf serieus nemen

Dan pas kan ook je omgeving jou serieus nemen.