Home

Wat heeft een vogel op een tak te maken met loslaten? Nou, alles. Die gebruikt de tak om even uit te rusten, iets te eten, rond te kijken. Maar is op geen enkele manier afhankelijk van die tak. Al zou het de meest wiebelige tak zijn, de vogel kiest hem uit. Denkt er niet eens bij na, staat er niet eens bij stil, of die tak wel stevig genoeg is. De vogel gelooft in zichzelf, in zijn eigen kracht. De vogel weet van nature dat die grip op zichzelf nodig heeft, om het leven te leven. De mens daarentegen, denkt dat die alles buiten zichzelf nodig heeft, om te leven. De vogel heeft volledig grip op zichzelf.

Waarom kost loslaten zoveel moeite?

In feite hoeft de mens helemaal niets los te laten. Het is leven zoals we het zijn gaan leven, wat ons nekt. Wat je jong hebt geleerd, zit zo vastgeroest in het systeem, dat dat iets loslaten zo moeilijk maakt.

Hoe is loslaten ontstaan?

In de loop der tijd is de mens steeds meer en meer de nadruk gaan leggen op zaken, als geld en bezit willen hebben en vergaren, waardoor die geconfronteerd wordt met loslaten. het najagen van geld en bezit, zorgt er voor dat je hebberig wordt. Hebberig naar meer, elke dag is er door doordrenkt. Het is echter niet de natuurlijke vorm voor de mens om naar te streven. 

Streven naar meer

Door het streven naar meer in welke vorm dan ook, heeft de mens het leven onnodig moeilijk en ingewikkeld gemaakt. Niet alleen voor zichzelf, ook voor elkaar. De wijze waarop we streven naar meer maakt ons afgunstig, jaloers, hebberig. Maar ook macht willen hebben is hierdoor ontstaan. Dit alles maakt de mens ongelukkig en nooit tevreden. Terwijl we dat nou juist willen zijn. Hierom zijn we constant verwikkelt in een strijd. Een innerlijke strijd.

"Its not imperance that makes us suffer. What makes us suffer is wanting things to be permanent when they are not."  "Het is niet de vergankelijkheid die ons doet lijden. Wat ons doet lijden, is willen dat dingen blijvend zijn terwijl ze dat niet zijn." Hiermee zie je duidelijk dat we met een verkeerde boodschap het leven worden ingestuurd. We leren vast te houden, willen dat wat er is, blijvend is, terwijl we diep van binnen weten, dat niets in het leven blijvend, oftewel zeker is. 

De mens wil weten constant weten waar die aan toe is

De onbewust verkeerde gedachten waarmee we leren te leven, zorgen voor het willen hebben van zekerheden. We willen weten waar we aan toe zijn. En het liefst alles wat we inmiddels hebben vergaard, behouden. Om die reden verzekeren we alles, zelfs eigen lichaamsdelen. Want stel je voor. We verzekeren ons letterlijk van alles wat er maar te verzekeren valt. Om dat als het er niet meer is, we weten dat we het weer terug kunnen krijgen. Of geld voor in de plaats kunnen krijgen. We timmeren alles zo dicht. Dat je dan hapt naar lucht en ruimte, is logisch. Wederom onnodig lijden dus, want diep van binnen weet je van nature, dat alles vergankelijk is. Waarom dan zo spastisch bezig? Omdat de mens wil weten waar die aan toe is. Terwijl die diep van binnen weet, dat die zo eigenlijk niet kan leven. Het is de constante angst die een mens leidt, als die wil weten waar die aan toe is. Het is de angst die niet kan loslaten. In feite zijn we dus bang voor de dood, als we constant op zoek zijn naar zekerheden. Terwijl de dood de enige zekerheid is, die we kennen als mens, tijdens ons leven.

Wat is het effect van onbewust mee gekregen boodschappen

Het gevolg van deze onbewuste onderliggende gedachten, is dat de mens gaat vasthouden. Het vasthouden geeft conflicten. Hierbij denkt de mens in conflicten met anderen. Maar dat zijn ze niet. Elk conflict is een innerlijk conflict. Een strijd tussen vasthouden en loslaten.

Grip op loslaten

Zo zijn we ons hele leven bezig met loslaten. Wat los te laten? Datgene wat je is wijsgemaakt belangrijk in het leven te moeten gaan vinden. Dit loslaten, zodat je datgene van onschatbare waarde gaat vinden. Jezelf. Loslaten, kun je alleen, door grip te krijgen. Grip op wat? Op jezelf. Datgene wat we meekrijgen, te moeten denken en te moeten zien, zorgt ervoor dat we gaan vasthouden. Alles is er op gericht, om de mens een bepaalde hoek in te willen duwen.

De grip op onszelf leveren we in tijdens onze opvoeding

Dit alles zorgt ervoor dat de grip op onszelf verdwijnt en we alles willen blijven vasthouden wat er is. We doen precies het tegenovergestelde dan wat de vogel doet en zoals het er zijn moet.

De natuurlijke vorm van zijn, verdwijnt, door datgene wat we meekrijgen als mens. te moeten zijn. En er voor zorgt dat we de grip die we van nature op onszelf hebben, niet ontwikkeld hebben.

Constant in gevecht met een Innerlijk conflict

Leven vanuit onbewuste  verkeerde gedachten, geeft onnodig lijden.  Geeft in ons een innerlijk conflict. De onbewuste boodschappen werken onze natuurlijke vorm van mens zijn tegen. Zo worden wij geconfronteerd met loslaten. Wat zou je dan moeten loslaten? Het liefst dat innerlijk conflict, want dat is de grote boosdoener. Zul je er eerst achter moeten komen, dat je een innerlijk conflict hebt. Kom daar maar eens achter, als iedereen met dezelfde gedachten is opgevoed en leeft. Dan moet er toch eerst iets heel verschrikkelijks gebeuren, waarbij je op je grondvesten schudt. Dat verschrikkelijk is iets kwijtraken, wat heel veel pijn doet.

Lijden versus leiden

Vasthouden geeft lijden, loslaten geeft leiden. Alles wat we leren, is vasthouden. Vecht er voor, geef nooit op, ga door. Wees de beste in alles, perfect. Ondertussen loop je vast. Vast in wat je is meegegeven en hoe je eigenlijk zou willen leven. het is namelijk helemaal niet de bedoeling om alles in het leven vast te willen blijven houden. Juist door niets vast te willen houden, ervaar je geluk, tevredenheid en dankbaarheid. 

Wat we waardevol moeten gaan vinden, dient ons menszijn niet

Die hoek dient de mens niet. Die hoekt dient het maatschappelijk systeem. De onderliggende boodschap die elk mens meekrijgt, luidt. Wees gehoorzaam, doe goed je best, wees een voorbeeldig persoon. leef volgens de wetten en de regels. Daarbij de onbewuste boodschap, dat je als mens gelukkig wordt, dat als je je zo gedraagt, veel geld moet verdienen. Dan heb je het gemaakt in het leven. Dan ben je van waarde.

We gaan vastlopen

Nu gaan we nog meer overuren draaien en houden nu ook allerlei emoties vast. Hierdoor lopen we compleet vast. Dit gebeurt niet voor niets. Dit is een teken om in te zien, dat je leeft vanuit onbewuste gedachten, die jou als mens niet dienen. Dit is het moment om grip te krijgen op loslaten. Wat eigenlijk niet meer is, terug naar de natuurlijke vorm van in het leven staan. Je ontdoen van wat je als mens is aangedaan. te moeten denken en kijken op een bepaalde manier. Die jou niet dient, de maatschappij wel. 

Wat is dan wel van waarde?

Het leven zelf is van waarde, de rest doet er in feite helemaal niet toe. Vaak komen we achter, als we volledig vastgelopen zijn. iets meemaken dat ons op onze grondvesten doet laten schudden. Dan zien we in, wacht even. Wat heb ik aan een huis, dak boven mijn hoofd, een auto onder mijn kont, geld op de bank, als ik niet eerst op alle fronten goed voor mijzelf zorg? De mens zelf is waardevol. Zoals je bent, doet, gaat. De liefde die je voor jezelf hebt en voelt en uitdraagt. Pas als je die waarde kunt zien, beseft en uit gaat leven. Kun je alles maar dan ook alles loslaten. Begrijp je niet dat je al het andere ooit zo belangrijk hebt kunnen vinden.

De kracht van loslaten

De kracht van loslaten ervaren, is de power in jezelf toelaten. De liefde voor jezelf terug te vinden en uit te gaan leven. Is de zorgen onder de loep nemen. Je afvragen zijn ze reëel. Je komt in een rouwproces terecht. Het loslaten van wat je is wijsgemaakt hoe je moest leven, op weg naar de natuurlijke vorm van leven.  Waarin jij zelf volledig centraal staat en grip op jezelf hebt. Dan laat je overbodige ballast los.

Verlies in het leven is heel normaal

Dat er een gebeurtenis komt, waarbij je iets verliest, staat vast. Dat is wat normaal is in het leven. Maar de mens zijn blik is totaal anders gericht. Datgene wat die verliest, geeft verdriet, tranen, boosheid, teleurstelling, woede. Een totale verkeerde reactie. Maar ja, die onbewuste gedachten he, die spelen ons parten, maar wie weet het?

Loslaten is weer grip krijgen op het leven

We zijn zo elke dag bezig met grip krijgen. Grip krijgen op alles buiten onszelf om, want we willen alles blijven vasthouden. Die onbewuste boodschappen dwingen ons hiertoe. Als er dan iets door onze vingers glipt, wat de normale manier van leven is, is de grip weg. Wat verschrikkelijk, wat een drama. Nu besta ik niet meer, want datgene wat voor mij van waarde was, is er niet meer. Ik heb mijzelf er nog zo van verzekerd het niet kwijt te raken! 

Loslaten en in je kracht komen te staan

Je zult op een gegeven moment iets moeten, anders maak je jezelf horendol. Dan is loslaten de enige weg. Loslaten is je overgeven aan het leven, het onbekende. Het leven gaan accepteren zoals het is. Het normaal gaan vinden dat het leven vergankelijk is.  Opnieuw balans vinden van het leven, waardoor je lijf geen overuren hoeft te maken. Dan kom je weer in je kracht te staan.

Rouwproces doorlopen

Het doorlopen van een rouwproces. Is het herkennen van destructieve emoties. Inzien dat ze jouw kracht ondermijnen. Is bewust worden wat wel bij je hoort en niet in gedachten. Dat is de kracht van loslaten, waardoor je de juiste essentie van de liefde kunt gaan toelaten.

De volledige aandacht is nog steeds gericht op het behouden van wat er is om ons heen! Niemand die bezig is te bedenken, dat deze manier van leven, vreselijk destructief is. Dat we bezig zijn met grip te houden op alles om ons heen en geen grip op onszelf hebben.